Brand- en rookwerende deuren

Bescherming tegen vuur- en rookverspreiding

De brandwerende deuren dienen de verspreiding van het vuur te verhinderen binnen vuurbestendige constructies. De automatische brandwerende TORMAX deuren bieden in het dagelijkse leven het comfort van een normale schuifdeur maar in geval van nood zorgen ze voor een veilige brand- en rookwerende afsluiting dankzij hun hoge resistentie tegen vuur- en rookverspreiding.

De brandwerende deuren moeten altijd automatisch dichtgaan en mogen niet opengehouden worden door deurdrangers of andere middelen. De sluitimpuls kan worden gegeven door een detectie of door verbinding met een gebouwenbeheersysteem.
De vluchtende personen kunnen op elk ogenblik de deuren manueel openen; de aandrijving zal ze nadien op een veilige manier sluiten.

De wetgeving op het vlak van brand- en rookveiligheid wordt nog steeds nationaal bepaald. Wij raden dan ook aan dat u zich informeert bij uw plaatselijke TORMAX partner om tot een oplossing te komen die voldoet aan de normen die gangbaar zijn in uw land.