Sector: Personen- en goederenverkeer

Voor personen en goederen in beweging

Snel, eenvoudig en veilig. Op deze manier willen de mensen zich vandaag verplaatsen en op dezelfde manier moeten goederen vervoerd worden. Passagiers stellen de automatische deuren eveneens op prijs aangezien ze zich op deze manier vrij en comfortabel kunnen verplaatsen.

Architecten en ontwikkelaars, allemaal schatten ze de automatische deuren naar waarde en dit omdat ze centraal kunnen bestuurd worden, omdat brandveiligheid en toegangscontrole automatisch beheerd worden, en omdat de deuren zichzelf aanpassen aan het personenverkeer, aan de windsterkte en aan de koude en op deze manier energie besparen.

TORMAX opent voor u de deuren van stations, luchthavens, vrachtverkeer, laadstations, postkantoren, parkings, logistieke centra, scheepswerven, havens, schepen en bergtreinen.