Veiligheid van de automatische deuren

De veiligheid van uw deur aangepast aan uw verwachtingen

Om het type deur te vinden dat het best aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet, is het niet alleen nodig rekening te houden met het esthetische aspect maar ook met andere belangrijke aspecten. Er moet grote aandacht worden besteed aan de veiligheid van de personen. Gebruik onderstaande sleutelwoorden om een lijstje op te maken voor uw planning.

Waar wordt de deur gemonteerd?

 • type gebouw (station, medisch kabinet)
 • grootte van de deur
 • gewicht van de deur
 • beschikbare ruimte
 • vrije ruimte
 • binnen-of buitendeur

Hoe zal de deur gebruikt worden?

 • personenverkeer
 • druk personenverkeer of niet
 • Rush Hours (bepaalde pieken in het personenverkeer afhankelijk van het tijdstip)
 • Openings- en sluittijden
 • Objecten die door de deur moeten

Wie zal de deur gebruiken?

 • opgeleid personeel
 • leken
 • kinderen
 • minder mobiele personen (ouderen, mindervaliden)

Andere vereisten?

 • vluchtweg
 • brandwerend
 • inbraakwerend
 • waterdicht
 • hermetisch (specifieke toepassingen)
 • geluiddicht

Met welke snelheid moet de deur zich verplaatsen?

 • De maximale energie wordt op de volgende manier berekend:
  • Schuifdeuren      E=(m*v2) /2
  • Draaideuren            E=(J*ω2) /2

De dynamische kracht wordt beperkt om eventuele kwetsuren uit te sluiten.

 • contactloze sturing
 • beperkte snelheid
 • uitsluiten van vingerinklemming

Volgens de Europese machinerichtlijn moeten risico’s vermeden of uitgesloten worden, moeten maatregelen genomen worden om eventuele risicofactoren uit te sluiten en om de gebruiker te duiden op de mogelijke gevaren. Wij raden altijd aan een risicoanalyse te doen alvorens uw installatie in bedrijf te laten stellen.


Overzicht van de belangrijkste gevaren en de bijbehorende oplossingen

Schuifdeuren

Hoofdsluitkant:
gevaar van bekneld raken of tegenaan stoten

pikto-gefahrenstellen-bild1_218_240_92

 

Risicobeperking bij de hoofdsluitkant:
controleren van de knelpunten door bewaakte aanwezigheidssensoren

pikto-gefahrenstellen-bild2_219_240_92

 

Nevensluitkant:
gevaar van tegen aan stoten of bekneld raken

pikto-gefahrenstellen-bild3_220_240_92

 

Risicobeperking bij de nevensluitkant:
handhaving van de veiligheidsafstanden
Oplossing bij gladde wanden

pikto-gefahrenstellen-bild4_221_240_92

1) < 8 mm tegen naar binnen trekken van vingers
2) < 100 mm geldt als voldoende grote afstand om botsing te voorkomen (sinds DIN 18650:2010)
3) > 200 mm tegen bekneld raken van het hoofd

 

Drehflügeltüren

Hauptschliesskante:
Gefahr durch Anstossen und Quetschen beim Öffnen und Schliessen

pikto-gefahrenstellen-bild5_222_240_92

 

Risikominderung an der Hauptschliesskante:
Beherrschen der Quetschstellen durch mitfahrenden Schutzsensor (1), Sicherheitsabstände (2/3)und überwachten Anwesenheitssensoren (2)

pikto-gefahrenstellen-bild6_223_240_92

 

Karusselltüren

Gefahrenstellen an Karusselltüren

pikto-gefahrenstellen-bild7a_224_240_208  pikto-gefahrenstellen-bild7b_224_240_208

 

Risikominderung an der Hauptschliesskante (A) und der Innenwand (B):
Sicherheitsabstand (1) und Vorpfostensicherheit (2)

pikto-gefahrenstellen-bild8a_225_240_208  pikto-gefahrenstellen-bild8b_225_240_92

 

Risikominderung an der Nebenschliesskante (C) und Anstossen am Türflügel:
mitfahrenden Schutzsensor (1) und berührungssensitive Sicherheitsleiste (2)

pikto-gefahrenstellen-bild9a_226_240_207  pikto-gefahrenstellen-bild9b_226_240_92